Aktualności

WAŻNEInformujemy, że wszelkie opłaty za Żłobek, muszą zostać dokonane
do 27.12.2018 r.
(po tym terminie nie ma możliwości dokonania żadnych wpłat).