Aktualności

Nabór nr 3

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  nr 3/2019 na wolne stanowisko:

-  OPIEKUN

Miejsce pracy: Filia Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81
 
 
 Szczegóły naboru: OPIEKUN

Nabór realizowany jest w ramach projektu pn. „Piekarska Akademia Malucha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 – ZIT.