Aktualności

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych DZIĘKUJEMY

Serdeczne podziękowania dla wspaniałych uczniów
z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych,
którzy uatrakcyjnili dzień naszym podopiecznym wspólną zabawą,
ale przede wszystkim czytaniem bajek i wierszy.
DZIĘKUJEMY