Aktualności

Drodzy Rodzice

Zgodnie z POLECENIEM NR 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Żłobek zostaje zamknięty od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

 

 

Dalsze informacje, dotyczące funkcjonowania placówki będą zamieszczane na stronie internetowej Żłobka Miejskiego.