Aktualności

Aktualizacja 4

Informujemy, że w związku z wydanym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uchylone zostaje polecenie nr 58/2020, 59/2020 oraz 61/2020 Wojewody Ślaskiego.


Na podstawie rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia  w okresie od dnia 11 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie żłobków. Ograniczenie polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.