Aktualności

WZNOWIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

Szanowni Państwo !!
W związku ze wznowieniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w warunkach dostosowanych do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego proszę o zapoznanie się z treściami procedur, które obowiązywać będą w placówce od 25.05.2020 r.

Wszyscy rodzice zobowiązani są do podpisania i przestrzegania zasad zawartych w OŚWIADCZENIU RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH.
Podpisane oświadczenie należy przekazać opiekunom podczas przekazywania dziecka pod ich opiekę. Brak podpisanego oświadczenia skutkuje nie przyjęciem dziecka do placówki.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa dzieci i pracowników Żłobka Miejskiego liczymy na wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.


-do zapoznania się przez Rodzica/Opiekuna


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI - do zapoznania się przez Rodzica/Opiekuna (nieaktualne)

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI (aktualne od 01.09.2020r.)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZARAŻENIA WIRUSEM COVID - do zapoznania się przez Rodzica/Opiekuna

NUMERY TELEFONÓW - do zapoznania się przez Rodzica/Opiekuna⇓ UWAGA AKTUALIZACJA PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA ⇓

OŚWIADCZENIE RODZICA- do zapoznania się przez Rodzica/Opiekuna oraz WYDRUKOWANIA, PODPISANIA I PRZYNIESIENIA DO PLACÓWKI