^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlobek.piekary.pl .

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie zapewniono elektronicznego pliku zapewniającego tekst odczytywalny maszynowy
 • Nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym
 • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny, bądź ilustrujący opisywane na stronie tematy
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością do strony proszę o kontakt

Osoba do kontaktu: Ewelina Zabagło

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu: 32- 288-38-76

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo- skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej albo ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny  dla niej sposób przedstawienia informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dniu od dnia wystawienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna:

Żłobek Miejski ul. Skłodowskiej 106

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia (w tym dwa do pomieszczeń szatni i sal dziecięcych, jedno wejście do pomieszczeń biurowych)
 • Budynek dwu poziomowy, brak wyposażenia w windę, przy schodach poręcze
 • Wejście do pomieszczeń biurowych wyposażone w podjazd do wózków
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem- warunek: wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie certyfikatu statusu psa asystującego i zaświadczenie o wykonanych szczepieniach

Filia Żłobka Miejskiego ul. Bytomska 81

 • Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w podjazd dla wózków i poręcze umożliwiające podtrzymywanie się
 • Budynek jest jednopoziomowy
 • Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Drzwi wejściowe, do szatni i na sale dziecięce są szerokości powyżej 1m.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem- warunek: wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie certyfikatu statusu psa asystującego i zaświadczenie o wykonanych szczepieniach

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych

 

Kontakt

Sposoby kontaktu ze Żłobkiem Miejskim:

 • Kontakt telefoniczny
 • Poczta e-mail
 • Przesyłanie wiadomości SMS/MMS
 • Przesyłanie faksów
 • Korespondencja pisemna

 

Żłobek Miejski
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 106
41-949 Piekary Śląskie
tel. 32-288-38-76
Tel. Kom.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.