^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Projekty realizowane z budżetu państwa

 

„Dofinansowanie Żłobka Miejskiego z programu MALUCH+ 2022-2029"

 

 

Miasto Piekary Śląskie, w związku z realizacją dwóch projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029, otrzymało wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej ‒ Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ‒ na dofinansowanie utworzenia instytucji opieki w postaci Filii nr 2 Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Bednorza 26 oraz utworzenia dodatkowych miejsc opieki w Filii Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81.

 

dot. Filii nr 2 przy ul. Biskupa Bednorza 26

 

Celem projektu było utworzenie całkowicie nowej instytucji opieki z łącznie 46 miejscami dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta ‒ Filii nr 2 Żłobka Miejskiego przy ul. Biskupa Bednorza 26, funkcjonującej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 12.

 

Zadanie polegało na dostosowaniu pomieszczeń parteru modernizowanego budynku przedszkola do potrzeb dzieci w wieku do lat 3, w tym do konkretnych wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacji kuchni oraz szatni. Ponadto zakres zadania obejmował zakup niezbędnego w procesie wychowawczo-opiekuńczym wyposażenia, m. in. mebli, przedmiotów wyposażenia wypoczynkowego, sanitarnego, kuchennego, zabawek i pomocy do prowadzenia zajęć.

 

Sale i pomieszczenia objęte zadaniem stanowiły: dwie sale dzienne, sanitariaty, ciąg komunikacyjny, poczekalnia oraz biuro, a także ‒ w ramach części wspólnej z przedszkolem ‒ szatnia, pomieszczenie socjalne, klatka schodowa i kuchnia. Nowa placówka została uruchomiona z dniem 1 września 2023 roku, o czym informowaliśmy tutaj: https://piekary.pl/zlobek-w-brzezinach-otwarty/

 

Wartość zadania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej: 362.990,10 zł

 

Grupą docelową projektu są piekarskie dzieci w wieku do lat 3, które korzystać będą mogły z dodatkowych 46 miejsc opieki żłobkowej zorganizowanej przez Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich w zupełnie nowej lokalizacji ‒ dzielnicy Brzeziny Śląskie.

 

dot. Filii  przy ul. Bytomskiej 81

 

Miasto Piekary Śląskie, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029, otrzymało wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej ‒ Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ‒ na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki w Filii Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81.

 

Celem projektu było utworzenie 5 dodatkowych miejsc opieki i tym samym zwiększenie łącznej liczby miejsc w Filii z dotychczasowych 43 na 48.

 

Zadanie obejmowało powiększenie metrażu jednej z sal dziennych oraz zakup niezbędnego wyposażenia, m. in.: szafy na leżaki, stolików, krzesełek, indywidualnych szafeczek, wieszaczków, nocników, leżaczków, pościeli, itp. Sale i pomieszczenia, z których korzystają dzieci przyjęte na nowoutworzone w ramach Programu miejsca ‒ i które w związku z tym wymagały doposażenia w niezbędne sprzęty i meble ‒ obejmowały salę dzienną, sypialnię, sanitariaty, szatnię oraz kuchnię. Dodatkowe miejsca zostały uruchomione z dniem 1 września 2023 roku.

 

Wartość zadania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej: 24.109,92 zł

 

Grupą docelową projektu jest najmłodsze pokolenie piekarzan ‒ dzieci w wieku do lat 3, które korzystają z dodatkowych 5 miejsc opieki żłobkowej zorganizowanej przez Filię Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich.

 

 

Łącznie od 1 września 2023 r. Żłobek Miejski dysponuje 174 miejscami (w trzech różnych lokalizacjach).

#FunduszeUE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Dofinansowanie Żłobka Miejskiego z programu MALUCH+ 2022-2029"
dot. Filii  przy ul. Bytomskiej 81

 

Miasto Piekary Śląskie, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029, otrzymało wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej ‒ Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ‒ na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki w Filii Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81.

 

Celem projektu było utworzenie 5 dodatkowych miejsc opieki i tym samym zwiększenie łącznej liczby miejsc w Filii z dotychczasowych 43 na 48.

 

Zadanie obejmowało powiększenie metrażu jednej z sal dziennych oraz zakup niezbędnego wyposażenia, m. in.: szafy na leżaki, stolików, krzesełek, indywidualnych szafeczek, wieszaczków, nocników, leżaczków, pościeli, itp. Sale i pomieszczenia, z których korzystają dzieci przyjęte na nowoutworzone w ramach Programu miejsca ‒ i które w związku z tym wymagały doposażenia w niezbędne sprzęty i meble ‒ obejmowały salę dzienną, sypialnię, sanitariaty, szatnię oraz kuchnię. Dodatkowe miejsca zostały uruchomione z dniem 1 września 2023 roku.

 

Wartość zadania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej: 24.109,92 zł

 

Grupą docelową projektu jest najmłodsze pokolenie piekarzan ‒ dzieci w wieku do lat 3, które korzystają z dodatkowych 5 miejsc opieki żłobkowej zorganizowanej przez Filię Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich.

 

Łącznie od 1 września 2023 r. Żłobek Miejski dysponuje 174 miejscami (w trzech różnych lokalizacjach).

 

#FunduszeUE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Dofinansowanie Żłobka Miejskiego z programu MALUCH+ 2022-2029"
dot. Filii nr 2 przy ul. Biskupa Bednorza 26

 

Miasto Piekary Śląskie, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029, otrzymało wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej ‒ Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ‒ na dofinansowanie utworzenia instytucji opieki w postaci Filii nr 2 Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Bednorza 26.

 

Celem projektu było utworzenie całkowicie nowej instytucji opieki z łącznie 46 miejscami dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta ‒ Filii nr 2 Żłobka Miejskiego przy ul. Biskupa Bednorza 26, funkcjonującej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 12.

 

Zadanie polegało na dostosowaniu pomieszczeń parteru modernizowanego budynku przedszkola do potrzeb dzieci w wieku do lat 3, w tym do konkretnych wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacji kuchni oraz szatni. Ponadto zakres zadania obejmował zakup niezbędnego w procesie wychowawczo-opiekuńczym wyposażenia, m. in. mebli, przedmiotów wyposażenia wypoczynkowego, sanitarnego, kuchennego, zabawek i pomocy do prowadzenia zajęć.

 

Sale i pomieszczenia objęte zadaniem stanowiły: dwie sale dzienne, sanitariaty, ciąg komunikacyjny, poczekalnia oraz biuro, a także ‒ w ramach części wspólnej z przedszkolem ‒ szatnia, pomieszczenie socjalne, klatka schodowa i kuchnia. Nowa placówka została uruchomiona z dniem 1 września 2023 roku, o czym informowaliśmy tutaj: https://piekary.pl/zlobek-w-brzezinach-otwarty/

 

Wartość zadania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej: 362.990,10 zł

 

Grupą docelową projektu są piekarskie dzieci w wieku do lat 3, które korzystać będą mogły z dodatkowych 46 miejsc opieki żłobkowej zorganizowanej przez Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich w zupełnie nowej lokalizacji ‒ dzielnicy Brzeziny Śląskie.

 

Łącznie od 1 września 2023 r. Żłobek Miejski dysponuje 174 miejscami (w trzech różnych lokalizacjach).

 

#FunduszeUE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Od dnia 1 marca 2021 r. dzięki dofinansowaniu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Maluch+” 2021 liczba miejsc w  Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich przy                                            ul. M. Curie-Skłodowskiej 106 została zwiększona o 10.

Celem przystąpienia do programu było zwiększenie dostępności miejsc żłobkowych dla najmłodszych mieszkańców Piekar Śląskich. Na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Miasto Piekary Śląskie otrzymało– 29.600 złotych, dzięki tym środkom dokonane zakupy, doposażą i usprawnią pracę a co najważniejsze umilą dzieciom każdy dzień spędzony w placówce. W ramach projektu zakupione zostały zabawki, wyposażenie sal , doposażony plac zabaw i kuchnia.

 

W Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne. Opieka sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia. 

 

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.