^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Projekty realizowane z budżetu państwaOd dnia 1 marca 2021 r. dzięki dofinansowaniu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Maluch+” 2021 liczba miejsc w  Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich przy                                            ul. M. Curie-Skłodowskiej 106 została zwiększona o 10.

Celem przystąpienia do programu było zwiększenie dostępności miejsc żłobkowych dla najmłodszych mieszkańców Piekar Śląskich. Na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Miasto Piekary Śląskie otrzymało– 29.600 złotych, dzięki tym środkom dokonane zakupy, doposażą i usprawnią pracę a co najważniejsze umilą dzieciom każdy dzień spędzony w placówce. W ramach projektu zakupione zostały zabawki, wyposażenie sal , doposażony plac zabaw i kuchnia.

 

W Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne. Opieka sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia. 

 

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.