^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Dla rodziców

Adaptacja dziecka w Żłobku

Adaptacja dziecka w Żłobku.

Pozytywne myślenie - to podstawa!
Mama, która uważa, że robi dziecku wielką krzywdę posyłając je do żłobka, nieświadomie przekazuje dziecku swój lęk i napięcie. Pamiętajcie, że żłobek ma swoje dobre strony: pracuje tu wykwalifikowana, doświadczona kadra, która podlega nieustannej kontroli.
Panie, które opiekują się dziećmi nie tylko karmią i przewijają,

Czytaj więcej: Adaptacja dziecka w Żłobku

Rozwiązanie umowy

Rodzice (opiekunowie prawni) rezygnując z miejsca w Żłobku są zobowiązani do wypowiedzenia umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. Wypowiedzenie umowy może nastąpić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.

Czytaj więcej: Rozwiązanie umowy

Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.