^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Dla rodziców

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci


Dziecko do Żłobka należy przyprowadzać czyste i zdrowe.
Przed przekazaniem dziecka pod opiekę opiekuna w Żłobku należy poinformować o aktualnym stanie zdrowia dziecka, jak również o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego samopoczucie.

Opiekun może odmówić przyjęcia dziecka chorego lub z podejrzeniem o chorobę z uwagi na dobro pozostałych dzieci. W razie wątpliwości może być wymagane zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko jest zdrowe.

Rodzice ( opiekunowie prawni ) zobowiązani są do odebrania dziecka do godz. 16.30.

Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów. W wyjątkowych przypadkach dziecko może być wydane innej osobie pełnoletniej, która została upoważniona przez rodziców na piśmie.

W szczególnych przypadkach Dyrektor Żłobka może wyrazić zgodę na odbieranie dziecka przez osobę niepełnoletnią, za pisemną zgodą rodziców.

W przypadku konieczności odbioru dziecka przez osobę wcześniej nieupoważnioną, należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz jej numer dowodu osobistego. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

W przypadku gdy zachodzi obawa, że rodzic lub wskazany opiekun nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej osoby, uprawnionej do odbioru dziecka.

 

Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.