^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Nabór - OPIEKUN


Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:

-  OPIEKUN

Miejsce pracy: Filia Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81

 

 

 Szczegóły naboru: OPIEKUN

Nabór realizowany jest w ramach projektu pn. „Piekarska Akademia Malucha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 – ZIT.


Zapytanie ofertowe


Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/2018

Szczegóły: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich, zaprasza do składania ofert na realizację świadczenia usług cateringowych do Filii Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81.

Szczegóły: Zapytanie ofertowe nr 8
Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.