^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Dla rodziców

Nieobecność dziecka w Żłobku

Niewyjaśniona nieobecność dziecka w Żłobku powyżej 10 dni może spowodować skreślenie z listy korzystających z usług Żłobka.

Po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przyjęcia dziecka do Żłobka. W przypadku braku zaświadczenia dziecko nie będzie przyjęte do Żłobka.
 
Dyrektor Żłobka ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku nie związanej z chorobą przez kolejne 30 dni kalendarzowe.
Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.