^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualizacja 4

Informujemy, że w związku z wydanym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uchylone zostaje polecenie nr 58/2020, 59/2020 oraz 61/2020 Wojewody Ślaskiego.


Na podstawie rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia  w okresie od dnia 11 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie żłobków. Ograniczenie polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 

Aktualizacja 3


Zgodnie z POLECENIEM Wojewody Śląskiego nr 58/2020, z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczącego zamknięcia żłobków informujemy, że placówka jest zamknięta do 24 kwietnia 2020 r. 

Informacja

Szanowni Rodzice

 

Dbając o zdrowie Państwa jak również w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w wyniku ogłoszonego stanu epidemii w Polsce, działalność Żłobka Miejskiego zostaje zawieszona.     O szczegółowych terminach zawieszenia będziemy informować na bieżąco.

Dla nas wszystkich sytuacja jest nowa, dlatego tak ważna jest współpraca, wyrozumiałość i cierpliwość.

Obecnie opłata stała wynosi 338 zł (opłata ta jest pomniejszona o koszty wyżywienia za miesiąc marzec), opłatę należy wpłacić na konto do 15 kwietnia 2020 r. Szczegóły dotyczące kwoty płatności można uzyskać dzwoniąc pod numer: 798 718 705 – siedziba główna,  722 248 771 – filia.

Informujemy jednak, że na tę chwilę trwają prace związane ze zmianą uchwały w sprawie opłaty stałej.

Przypominam również, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.

Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.